JU O┼á " Zahid Baru─Źija"

Omladinska 14 Vogošća

Home Pravila Pravila JU O┼á "Zahid Baru─Źija" Vogo┼í─ça ( od ─Źlana 174, do ─Źlana 183. )
Pravila JU O┼á "Zahid Baru─Źija" Vogo┼í─ça ( od ─Źlana 174, do ─Źlana 183. ) PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Petak, 20 Studeni 2015 11:28

─îlan 174.

Poslovnom tajnom se smatraju naro─Źito:

- podaci sadr┼żani u molbama, zahtjevima i prilozima gra─Ĺana i pravnih lica upu─çenih ┼íkoli, kao i podaci sadr┼żani u prilozima uz molbu zahtjeva ili priloga,

- podaci o poslovima i drugim zadacima i rezultatima ┼íkole prije nego ┼íto ih razmatraju i usvoje nadle┼żni organi,

- socijalno-moralni podaci o u─Źenicima i zaposlenicima ┼íkole,

- plan fizi─Źkog i tehni─Źkog obezbje─Ĺenja ┼íkolskih objekata i imovine,

- li─Źni podaci o u─Źenicima uposlenicima ┼íkole.

─îlan 175.

Dokumente i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu mo┼że drugim licima saop─çavati direktor ┼íkole, odnosno lice koje on odredi.

─îlan 176.

Du┼żnost ─Źuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa. Odavanje poslovne tajne predstavlja te┼żu povredu obaveza.

─îlan 177.

Ne smatraju se povredom du┼żnosti poslovne tajne saop─çavanja dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti ili podaci saop─çavaju licima, organizacijama i organima kojima se oni moraju saop─çavati na osnovu propisa i na osnovu ovla┼ítenja.

─îlan 178.

Korištenje podataka ili dokumenata koji predstavljaju poslovnu tajnu, dozvoljeno je samo u poslovnim prostorijama od strane lica kome su ti podaci ili dokumenti potrebni za obavljanje zadataka na njihovom radnom mjestu.

XXVI OBAVJEŠTAVANJE

─îlan 179.

U cilju ┼íto potpunijeg obavje┼ítavanja radnika, pojedini zaklju─Źci i odluke sa sjednica organa upravljanja, odluke, rje┼íenja ili obavje┼ítenja, organa rukovo─Ĺenja i stru─Źnih organa ┼íkole, mogu se javno ogla┼íavati na oglasnoj tabli ┼íkole, o ─Źemu ti organi vode ra─Źuna.

XXVII SINDIKAT ŠKOLE

─îlan 180.

U školi se omogućava djelovanje sindikata škole.

Sindikat škole djeluje u skladu sa sindikalnim pravilima.

Odnosi izme─Ĺu sindikata ┼íkole i poslodavca, direktora ┼íkole reguli┼íu se Kolektivnim ugovorom.

XXVIII PRELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 181.

┼ákola je du┼żna uskladiti svoju oragnizaciju i op─ça akta sa odredbama ovih Pravila u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovih Pravila.

─îlan 182.

Izmjene i dopune Pravila vr┼íe se i usvajaju po postupku koji je predvi─Ĺen za njihovo dono┼íenje.

─îlan 183.

Ova Pravila stupaju na snagu danom usvajanja od strane Školskog odbora škole.

Broj: 04-06/15           Predsjednik Školskog odbora

Vogošća, 08.01.2015.godine Alisa Konaković

 

 

Galerija slika